Alles over lesbiennes

Je hebt wel eens vrouwen die op andere vrouwen vallen. Het is toch wel eens zo dat het moeilijk is om de perfecte vrouw te vinden, maar hoe deden ze dit vroeger en hoe zag vroeger lesbienne eruit? In deze tekst leer je meer over de geschiedenis van

lesbienne en wat er allemaal door de jaren heen speelde.

1. in de tijd van de Grieken en Romeinen

Eerst moeten wij kijken hoe het vroeger er allemaal uitzag. Het was zo dat er vroeger ook lesbienne waren, dit is niet iets recents. Het begon al in de tijden van de Grieken en Romeinen. Het woord lesbienne of ''lesbienne'' in het Engels komt eigenlijk van Griekse eiland Lesbos. Er waren oude geschriften gevonden waarin staat dar vroeger er in Lesbos een groep vrouwen die samen waren die deze teksten hebben geschreven. Een van deze vrouwen was een bekende Griekse schrijver genaamd, Sappho. In het algemeen staan er in deze teksten hoe deze vrouwen vroeger leefde, hun relaties en hun rituelen die zij uitvoerden. Sappho had het ook over het mooie aan het houden van vrouwen als vrouw zijnde. Wat er na gebeurde met deze gedichten en met de vrouwen in Lesbos is onbekend en is er door de jaren heen niks meer over gehoord.

2. In de 1800

In 1866 heeft iemand een gedicht geschreven maar heeft voorbeelden van de Griekse schrijver Sappho gebruikt. Dit was te merken omdat het woord ''lesbienne'' twee keer tevoorschijn kwam, terwijl niemand meer over dit woord weet. Ook in 1875 is er een studie geschreven ook met behulp aan de gedichten van Sappho. Dit gedicht ging over de liefde van twee vrouwen, maar er staat niks over het eiland van Lesbos waarop de inspiratie vandaan kwam. Verder stond er ook nog een paar studies die hij heeft gemaakt over ''Lesbiennes''. Hierdoor werd de term Lesbienne werkelijk gemaakt. Lesbienne betekende dan ook dat het gewoon er een relatie is tussen twee vrouwen of dat het er twee vrouwen van elkaar houden.

3. in de 1900

Pas in 1925 werd het ook als een medische term gebruikt en werd ook nog officieel verklaart als een zonde en dat het een taboe is. Hierdoor werd er langzamerhand nog slechter gedacht over lesbiennes. Net als homoseksuelen werden lesbienne ook niet geaccepteerd in de maatschappij, zij werden ook gewoon gezien als homoseksuelen maar dan voor vrouwen. Er was wel minder vaak gekeken naar lesbiennes dan naar homoseksuele mannen. Dit komt omdat het simpel weg gewoon erger was voor de maatschappij dat mannen bestaan die van andere mannen houden. Soms werd het niet eens gezien als een probleem om lesbiennes te zijn. Dit werd verklaart door de Duitse seksuologisch Richard von Krafftelbing en de Britse seksuologisch Havelock Ellis. Beide schreven ook dat homoseksuele mannen en vrouwen een form van krankzinnigheid is en dat het daardoor een mentale stoornis is. Ellis dacht wel dat dit te verhelpen is en dat dit een soort van fase is in de levens van lesbiennes vrouwen. Ook was des tijds het concept van Feminisme begonnen. Dat het een soort ''derde seks'' is waarbij zij de normale rollen en tradities van vrouwen tegen gaan. Door de maatschappij werden zij en lesbiennes ook gezien als vrouwen die niet de seksuele taak kunnen uitvoeren omdat zij mogelijk mannelijkheid in hun hebben.

Het werk en ideeën van Ebing en Ellis werd ver over de wereld verspreid en werd ook gewaardeerd. Het hielp ook voor de mensheid om aandacht te geven aan lesbiennes. Het was wel zo dat homoseksuele mannen hiermee wel het eens waren omdat zij het vinden dat het niet door hun was gekomen. Voor de rest wordt homo of lesbienne zijn gezien als ontaardheid.

4. het Lesbienne debat

Het is nu niet precies zeker wat jou een lesbienne maakt. Het grootste vraag hierover is of het in bed gaan met een vrouw jou een lesbienne maakt of als jij alleen maar op vrouwen valt als vrouw zijnde. Het Feminisme zegt bijvoorbeeld dat het vrouwelijke geslacht iets is dat ontworpen is door mannen. Dat het daarom de reden is dat lesbiennes alleen maar gezien worden als vrouwen die in bed zijn met andere vrouwen in plaats van dat er gekeken wordt aan bijvoorbeeld dat de vrouw alleen maar op andere vrouwen valt. Hiermee is veel controversie gekomen en zijn Feministen er overtuigt van dat het helemaal niks van seksualiteit te maken. Hierdoor zijn er dus veel discussies gekomen en probeerde ze lesbienisme te deseksualiseren. Dit is niet gelukt en het werd afgewezen door de overheid.

5. De tweede wereld oorlog en lesbienne

In de tweede wereld oorlog met Duitsland is dit al helemaal uit de hand gelopen. De Duitsers vonden dat homoseksuele net als de joden en de communisten uitgeroeid moeten worden. Zij werden bijvoorbeeld net als de joden gemarkeerd met dan een zwarte driehoek die op zijn kop zit. Hierdoor werd er ook arrestaties gepleegd en werden ze gezien als asociaal. Ook in Amerika werden lesbiennes gezien als zwak omdat zij mogelijk snel bedreigt konden worden. Na de oorlog werd gekeken naar oplossingen en medicijnen of therapie waarbij ze van hun voorkeuren af kunnen. Dit had weinig tot geen effect. Door de jaren heen werden de homoseksualiteit steeds meer en meer geaccepteerd tot dat in 2001 de eerste echte homoseksuele echtpaar konden trouwen.

6. Tot slot

Door de jaren heen werd deze seksualiteit meer en meer geaccepteerd tot aan de dag van vandaag waar homoseksuele vrouwen en mannen merendeels geaccepteerd zijn zoals zij zijn. Ook wordt pride meer geaccepteerd en worden er zelfs vlaggen gemaakt om hun trots te laten zien. De vlag is eigenlijk gewoon een vlag van de regenboog. Toch is als nog niet iedereen hiermee eens, veel gelovigen zijn het er niet mee eens en vinden bijvoorbeeld dat het volgens het geloof niet normaal en niet toegestaan mag worden.

Uiteindelijk tot vandaag de dag zijn er veel mensen met seksualiteiten die vol trots zich laat uiten. Wie weet wat de toekomst laat zien voor de lesbienne.